1. 77x7 Fwa

W blese mwen

W taye rad sou do mwen

Plis mwen pa I anyen

Ou koupe zèb anba pye mwen

W twonpe m toulejou

Menm lè m ba w lanmou

Malgre m vle vag sou ou

Mwen ouvè kè m ba ou

 

Wi m ap padone w frè mwen

Se sa Bondye vle

Wi m ap padone w sè mwen

 

Wi m ap padone w frè mwen

Se sa l mande

Wi m ap padone w sè mwen

 

W imilye mwen

Fè mwen wè m pa anyen

M santi m ta pete w zen

Fè w konprann sa k nan kè mwen

Men m sonje 2000 an

Yon inonsan te bay san (n)

Malgre m boude anndan

M vin san-wont san-santiman

 

Ou ban m kou

Toulejou

 

Se pa bon m bon konsa

M vle al nan syè la

 

Men se pa bon mwen bon konsa

Mwen pa vle rate vòl pou syèl la

 

Mwen tou dèfwa m konn fè ou mal

Si m padone w sa se nòmal

 

E lè w tande lòm mwen monte m

Menm mwen-menm tou mwen voye pye

 

M padone w yon premye fwa

[Men se poko sa]

M padone w yon dezyèm fwa

[Men se poko sa]

Fwa sa a mwen pa p pran n ankò

M pral montre w sa m peze atò

 

M padone w menm yon lòt fwa

[Men se poko sa]

M padone w yon dènye fwa

[Men se poko sa]

Bondye sa pou m fè

Sa m dwe fè

 

Se pa 2 fwa se pa 4 fwa

Se 77 fwa 7 fwa

 

San konte, san regle

Pa gen kalkile

 

 

2. Il Est Vivant

Mon seigneur est vivant

C’est moi qui vous le dis

Je sais qu’il est vivant

Il est tout dans ma vie

 

Comme un fou égaré

Confus et embrouillé

Déçu par mes désirs

Brûlé par les plaisirs

 

Je cherchais un chemin

Afin de vivre enfin

Quelque chose de plus haut

Repartir à zéro!

 

-II-

Depuis ce jour béni

Où j’ai changé ma vie

Au milieu de l’orage

Il redouble mon courage

 

Oh quand l’ennemi fait rage

Même quand la mort ravage

J’apprends à rester sage

Car pour moi Il s’engage!

 

My Jesus is alive

No one has to tell me

I know God is alive

He’s everything to me

 

Wi Bondye m nan vivan

Se pa moun ki pou di m

Wi mwen konnen l vivan

Pou sa l ye nan lavi m

 

 

3. Monde Cruel

Un avion qui s’en va

On dit que l’espoir est là-bas

Un enfant qui sourit

Oh mon Dieu que c’est bon la vie!

Tout est si beau

La terre a tout ce qu’il faut

Si seulement l’homme domptait ses défauts

 

Les bois de l’hiver

Donnent des fleurs en leur saison

L’autre sans tanière

Un jour trouvera sa maison

Tout est parfait

Quand l’homme fait retrait

Partout règnent l’amour et la paix

 

Mais le monde est cruel

Il dévore ses enfants

Il détruirait le ciel

Par amour de l’argent

 

Mais nous sommes en paix

Car Dieu est toujours là

Il nous garde en secret

Nous vivons par Sa voix.

 

Les bombes tombent là-bas

Tout l’ temps c’est la guerre ici-bas

Un par un l’homme s’annule

De jour en jour la vie recule

Darfour, Baghdad

Cimetières en promenade

À Port-au-Prince la mort fait la parade

 

Les bottes, les cris des balles

Partout c’est la pluie infernale

Des enfants sans parents

Crèvent de larmes et de sang

Les grandes puissances

Rendent la vie sans défense

Multiplient les tombeaux grâce à la science.

 

Un avion qui s’en va

Une lettre pour moi

Tout est possible

Un enfant qui sourit

Oh que c’est beau la vie!

Irrésistible

 

 

4. Pwoblèm Jen

Lè n ap gade, lè n obsève

De jou an jou jèn yo abandone

Pou vin legliz se nan fòse

Y ap konte jou pou 18 tan rive

 

Pastè pale, pastè preche

Malè a la yo pa di yon mo

Vire tounen, y ap kondane

Men yo pa wè yo pa fè travay yo

 

Responsab, pou legliz nou mache

Fò n antoure jèn timoun nou yo

Byeneme, pou legliz pa tonbe

Fò n pa pèdi jèn fidèl nou yo

 

Wo-Wo Wo Wo wo wo wo (bis)

 

Paran lage, demisyonne

Yo kite timoun yo fè sa yo vle

Y ap pèdi tan chèche ekskiz

Tikrik tikrak yo kondane legliz

 

Timoun san jèn, yo san respè

Paran akize peyi devlope

Kwak gen 2 dyòb se la mizè

Lajan pa p pran plas responsablite

 

Byenneme, pou legliz nou mache

Fò n antoure jèn timoun nou yo

Oh Paran, sa se devwa n li ye

An nou sove tout timoun nou yo

 

-3-

Nou-menm jèn yo, fò n reflechi

Nou konn lavi e nou genyen lespri

Fòk nou panse, konprann lavi

Demen se nou-menm k ap soufri

 

Fò n fè efò sonje lanmou

Lanmou pi gran yo gen pou nou

Wi pran paran nou, wi pran lidè nou

Demen se sa k ap bon pou nou

 

Wo-Wo Wo Wo wo wo wo...

 

Se sa k ap bon pou nou

Fò n pale ak paran n

Ou pa twò gran

Pa twò konnen

Poko rive

Se ou-menm k ap soufri

Lè w pa tande manmi

Lè ou dezobeyi

Se ou-menm k ap modi

Fò w chita ak lidè w

Fò w chita ak paran w

Genyen benediksyon

Pou moun ki tande yo

 

 

5. Klere Yo

N pa ka di konbyen fwa

Men nou aji kou egare

W a di n pa konn Bondye

W a di moun fou nou ye

Pawòl nou san pouvwa

Spirituèlman nou fèb anndan

Malgre diskou nou pran

Lemond rete endiferan

 

N pa di konbyen fwa

Nou vle fè menm jan avè yo

Nou vle aji kou yo

Nou vle pale kou yo

Malgre n di n gen lafwa

Douvan Bondye nou se rebèl

W a di n bliye wout syèl

Nou kwè nan richès materyèl

 

Si se pa t sa

Depi n pale

Menm sa k soud ta va tande

Si se pa t sa

Menm sa k mechan

Ta chanje tanperaman

Si se pa t sa

Kote n pile

Limyè Bondye ta briye

Si se pa t sa

Pa ta gen rans, ni mannigans

Levanjil ta gen w chans

 

Nou pèdi fèy

Lafwa n an dèy

Men yo pa pran n pou modèl

Tèlman nou pa fidèl

Pawòl Bondye se sèl bousòl

Pou fè nanm nou pran vòl

Konsa vye frè

Nan nou ya wè limyè

 

Se nou k pou klere [nou menm]

Se nou k pou gide chimen yo

 

Se pou n klere

Se pou n gide chimen yo

 

Pou nou fè sans

Fò k nou fè ladiferans

 

Sa k fè nou fèb

Nou mele avèk tenèb

 

Nou se limyè

Se nou k pou klere latè

 

 

6. Kris Pa Biznis

Oh-oh, oh-oh, m pa ta renmen w pèdi

Oh-oh, umh-o-o-o-o-oh!

 

Fon w chita zanmi

Pou nou fon w koze

Jodi a nou p ap fè bri

Tanpri pa voye pye

W ka di sa pa regade m

Men kite m di ou

Jan w prale vin konsène m

Paske m renmen ou

 

M tande w ap chante

Fanatik kontan

Itilize non Bondye

Pou w ka fè lajan

Gen danje nan sa

Se pa plezantri

W ap mande loure Kris la

Poutan l pa nan vi w

 

Oh-oh, oh-oh, m pa ta renmen w pèdi

Oh-oh, umh-o-o-o-o-oh!

 

Sa se biznis pa w

Pou w fè moun danse

Se nòmal si ou fè chwa w

Nan lasosyete

Men pawòl Bondye

Pa nan melanje

Nan koze biznis

Pa lonmen non Kris

 

Lesyèl toleran

Men tou l konn fache

Se yon dife devoran

Flanm kòlè Bondye

Mwen vle ede ou

Sòti nan fèbren

W ka detwi tèt ou

Ak sa w pa konnen

 

Pou mizè Kris pase

Pou li ba nou lavi

Nou pa ka pwofane

Non li sou tout galri

Son w abominasyon

Ki ka koz nou pèdi

Son w dyakout madichon

N ap rale pou danri

 

Oh-oh, oh-oh, m pa ta renmen w pèdi

Oh-oh, umh-o-o-o-o-oh!

 

Nan biznis pa mete non Kris

Nan biznis pa met non Kris

 

M pa ta renmen w pèdi

 

Pa panse ke w son w inosan

Sonje gen jijman

Sovè a pa t bay san (n)

Pou nou te fè lajan

Se vre gen sa k aklame w

Pou kreyativite w

Men sonje non Bondye

Pa nan melanje

 

Lavi se pa

Yon jwèt aza

Wi lavi son w kado

Men l pa fè kado

Fò n evite

Kòlè Bondye

Anvan souf la koupe wo ou wo

 

Se vre ou jwenn gwo dil

Men di m a kisa sa itil

Anvan w bat je w

Fanatik ap bliye w

Syèl va fè w eksplikasyon

Pou tout abominasyon

Izole, depouye

W a va regrete.

 

 

7. Depi M Leve

Depi maten mwen leve

Premye sa m gen pou m fè

Se pou m Loure Bondye (Bis)

 

Loure li, se pou m loure Bondye (bis)

 

Menm si m te antre ta

M leve bonè (se pou m loure bondye)

Depi m wè souf mwen la

M an pè (se pou m loure bondye)

Menm si mwen poko wè

Jan jounen m ye (se pou m loure bondye)

Depi mwen lapriyè

Kè mwen poze

 

Pafwa m fè move rèv

Mwen wè m ka fè vye zèv

M santi m kontrarye

Menm lè mwen chanje bò

Mwen detire lekò

Nanm mwen toumante

 

Men depi l fè douvanjou

Bondye ban m randevou

Mwen mete m ajenou

L ame m ak lanmou

 

Ale di yo sa (3x)

Se sa k fè kè m kontan konsa

Ale di yo sa (3x)

Pwoblèm yo pèdi tout pouvwa

Ale di yo sa (3x)

Bondye m nan chanje batri mwen

Ale di yo sa (3x)

Jounen m yo toujou pa se byen

 

Depi maten mwen leve

Premye sa m gen pou m di

Beniswa Letenèl (Bis)

 

Beniswa Letenèl (Bis)

 

Ale di yo sa (3x)

Sa se sekrè m sa se zam pa m

Ale di yo sa (3x)

Lapriyè sa, sa se zam pa mwen

Ale di yo sa (3x)

 

 

8. Nou Pa Pè

Nou Pa Pè!

 

Pa pè si bagay yo tou nwa (bis)

W ap sèvi yon Bondye

Ki pa p lage w nan wout

Pa pè si bagay yo tou nwa

 

Pa pè si w santi w vle lage

Pa pè menm si w gen dlo nan je

 

Nou Pa Pè!

Solisyon pwoblèm yo nan men l li ye

Gerizon malad yo nan men l li ye

Sekrè laviktwa nan men Bondye l ye

Kle ladelivrans lan nan men l li ye

 

Pa pè si yo pran pye sou ou

Pa pè si y ape imilye w

Pa pè si tout moun ba ou do

 

Nou Pa Pè!

 

Pa pè delivrans ou pa lwen

 

Nou Pa Pè!

 

Nou pa pè menm si van vante

Nou pa pè si lapli tonbe

Nou pa pè si loray gwonde

Non nou pa pè kannòt nou asire

 

Wi se wè y a va wè m

Se gade ya gade m

 

Men san te koule pou kè m pa sote

Wi san te vèse pou m pa ebranle

Pwoblèm tèt chaje ou pèdi

Paske m ap rejwi

Menm si m gen dlo nan je w pèdi

Paske kè m kontan

Se Jezu k nan kè m

Sou li m apiye

Se li ki kenbe m

Se li k ban m lapè

Men non m pa pè la

Pwoblè m pa ka fè m pè la

 

Soufrans ou pèdi batay

Maladi ou pèdi konba

 

Al remize w m pa pè 10 tipiti tankou w

Ale chita m pa pè 10 tipiti tankou w

Ou anatèm m pa pè 10 tipiti tankou w

Refè laklas m pa pè 10 tipiti tankou w

 

Gade bil Oh! m pa pè 10 tipiti tankou w

Se voye yo voye w

 m pa pè 10 tipiti tankou w

 

 

9. Anba Gras La

Wi mwen deside

Pou m suiv le seigneu(r)

 

Oh wi mwen deside (3 fwa)

M deside travay pou le Seigneu(r)

 

Menm si m pa gen gwo grad

M deside travay pou le Seigneu(r)

Mwen konnen kote m gad

M deside travay pou le Seigneu(r)

M pa p janm an debandad

 

Menm si m pa gen lajan M deside!

Lavi ban m move jan M deside!

Soufrans mete m sou ban M deside!

Menm si m ap pran kout dan M deside!

Anba lang fèzè malpalan M deside!

Ki rayi ministè m M deside!

Y ap pran pòz yo se frè m M deside!

Yo pa p janm konn sekrè m M deside!

Paske m pote Bondye nan kè m M deside!

Oh-Oh

 

Menm si yo pa konprann

M deside travay pou le Seigneu(r)

Sou mwen yo mè fè bann

M deside travay pou le Seigneu(r)

Jistis Bondye m ap tann

 

Nan adorasyon sa

gon w woche k pral bay dlo

Nan louanj sa

gon w woche k pral bay dlo (bis)

Depi sou Golgotha

San Kris koule deja

Jodi a fòk woche yo bay dlo (bis)

 

Woche delivrans

Woche k bay pisans

Woche gerizon

Woche benediksyon

 

Gras o, gadon w gras (bis)

Se vre m pa merite

Tout favè Bondye

Gras o, gadon w gras

 

Se anba gras la m ye!

Se pa bon mwen bon konsa

Men se Bondye ki vle m konsa

Se pa diplòm ki mete m la

Men se Bondye k renmen m konsa

 

Se pa fò mwen fò konsa

Men se Bondye ki vle l konsa

Se pa relasyon ki mete m la

Tout se gras la

 

Mwen pa menm konn poukisa

Pou jan m konn fè sa k pa sa

Se pa peche m pa gen konsa

Men se Papa k damou m konsa

 

Pa rayi m si w wè mwen konsa

Pa akize m si m beni konsa

Ou mèt mande m mwen pa konprann sa

Men se Bondye k renmen m konsa

 

 

10. Lapriyè

Zanmi mwen

jodi a m vin pale w de yon zam

ke Bondye kite pou nou

zam sa pa janm pèdi pouvwa

zam sa se lapriyè

 

Lapriyè genyen puisans

Lapriyè bay delivans

Lapriyè bay pechè chans

Se pou n priye

 

Dekourajman gentan fè ladènyè sou ou

Ou gentan blanchi anndan

Menm lè cheve w toujou nwa

Ou tèlman ap trennen sou wout lavi a

Ke menm lonbray ou kite w dèyè

Pawòl sa a se pou ou

 

Lapriyè son w remontan

Lapriyè bay fòs anndan

Lapriyè bay soulajman

Se pou n priye

 

Ou bouke ak soufrans

Maladi k ap fè w esplikasyon viretounen

Oh! Menm lè w sou de pye w

Se po a k kanpe

Anndan w se konbèlann doktè

Ou tèlman brè remèd

Ou vin tounen yon famasi

Kite m di w pawòl sa a

 

Lapriyè se preskripsyon

Lapriyè fè jwenn padon

Lapriyè bay gerizon

Se pou n priye

 

Ou gentan kase randevou ak simityè

Monte tonèl

Pran mezi ka ebenis

Tèlman ou asire

ke lanmò ap rann kay ou visit

menm pawòl gen sant kadav

tande pawòl sa a

 

Lapriyè konn wete dèy

Lapriyè ranvwaye vèy

Lapriyè kraze sèkèy

Se pou n priye

 

Oh se pa kout epe

Se pa kout zam otomatik

Men pwoblèm chak ane

Fè w wè joudlan anvan nwèl

Tout zantray ou frare

Tèlman w lite anba tètchaje

Men fwa sa a … ou pa kabap

Se konba sou konba …

Ou pa kapab ankò

Koute pawòl sila a

 

Lapriyè se kle batay

Lapriyè bay temwanyay

Lapriyè bay kraze miray

Se pou n priye

 

 

11. Ma Victoire

Tu veux défendre Dieu

qui te sauve par amour

mais tu fermes ton coeur à tous

tu règnes par la croix

maix tu ne veux pas

que ton sang coule

tu chantes l’amour du pauvre

mais tu t’abîmes dans l’avarice

avec ton livre sacré

tu tends ta main au ciel

mais tu ne soulages pas ta terre

tu dors en bon pasteur

mais tes brebis s’égarent

sans te réveiller

tu frappes et tu demandes

mais tu ne sais pas donner

tu veux être pardonné de tous

mais tu n’as point pitié

tu cries ton innocence

par tous les vents

mais tu juges et condamnes

tu regardes droit devant

mais tu marches en arrière.

 

Alors, tu te dis musique

mais tu ne berces point l’esprit

dis-moi

où est ton harmonie?

de qui sont tes accords?

qui a solfié ta cadence?

Vas-y

embrasse-moi de ta mélodie

et je saurai qui te compose

tu veux divertir les anges du paradis

alors que ton frère ne connaît pas ta chanson

si ton refrain veut être du divin

il doit commencer par protéger l’enfant

et améliorer l’homme

si tu veux que le ciel soit ton artiste

tu dois être utile à la terre.

 

Moi je définis ma mission

là où le bon souffre

là où l’innocent meurt

j’ai beau chanter les melodies

qui transforment et qui soulagent.

 

Et toi, par jalousie

oui par jalousie

tu me frappes de ta langue

comme l’éclair tronçonne les nuages

et tu espères ma revanche

comme un bataillon de guerre

qui attend le canon de l’ennemi

pourtant

ma pitié de ton ignorance

roule dans mes veines

telle une rivière en crue

c’est comme une musique inévitable

qui prend chair sous ma peau

et que mon sourire te renvoie

à chaque pas de ma bouche

 

et tu recommences

car mon ennui est ton langage

le péché est ta rose

ma chute est ta victoire

et tu attends toujours

le coup du poignard de ma réponse

mais la même chanson revient

par ma main qui t’offre

la paix de mon Sauveur que je cherche

de Sa crèche à Sa croix

 

alors tu veux m’assécher

pour que mon eau ne coule plus dans ta chair

mais ma source vient s’adoucir sur ton rivage

tel un amour sans lèvres

je n’ai plus à me défendre par ma parole

car je t’aime malgré tout

mon Dieu a jeté sa goutte dans mon sang

Sa lumière à déjà vaincu ta noirceur

et mon coeur m’a déjà rendu vainqueur

 

Oui malgré tout

Malgré les peines et les douleurs

Je t’aime

Et c’est là ma victoire.

 

 

Get Our CDs - Thank You

Please Donate To Help

We've been helping with every penny we collect.

 

Upcoming Events

Previous events

Jan1

Annual Concert

West Palm Beach High School, West Palm Beach, FL

Dec31

3-day End of Year Event

Word of Life, River, MA

Dec28

Concert with Tibob

2nd Haitian Baptist Church, Fort Myers, FL

Naza News Flash!!!

2 New Tibob Albums

Here's the tease!

 

Let's Stay Connected

Receive New Products & News

Join Our Mailing List