1. Kòd la Kase

Lè w vin nan Bondye gon w pil avantaj

Apre w jwenn syèl lavi w chanje paj

M t antoure ak yon bann fo zanmi

Mwen pa t wè se tan m t ap pèdi

 

Yo mete m nan mitan, Yo pale

Ak jalouzi

Yo travay pou detwi

Bondye wè m inosan, Li pwoteje m

Li ban mwen limyè

M kite yo dèyè

 

Lè m gade kote m t ap trennen

Yon pil moun trèt ki pa p ofri anyen

Si Bondye pa t met men sou mwen

Pou nanm mwen pa t ap gen demen

 

Lè m gade jan kè m t ap trimen

M ap fè byen men yo pa vle wè mwen

Si Bondye pa t retire mwen

Lè konsa, lavi mwen

menm nan m mwen t ap fennen

 

Woy mezanmi wo kòd la kase (4 fwa)

 

Yo pa p jwenn mwen ankò

Pou yo vin bay rapò

Non mwen pa p janm nan zen

Bondye ban m lòt chimen

 

Men kòd la kase

Men kòd la kase wo

Men kòd la kase m delivre

Bondye rele m

 

Men kòd la kase

Men kòd la kase wo

Men kòd la kase m delivre

Bondye rachte m

 

M pa bezwen siveye

Sovè mwen ap veye

Non mwen deja ekri

Nan liv ki bay lavi

 

 

2. Ban M Fòs

Ban m fòs, ban m fòs

W a ban m fòs pou m kenbe

Ban m fòs, ban m fòs

W a ban m fòs pou m rive

 

Mwen ka fè jèfò

Pou w demen miyò

M ka kite tout bagay

Di lemond babay

Men si w pa bò kote m

Si lesprisen w kite m

M ap tankou w òfelen

Satan pran nan pèlen

 

Son w chimen kalvè

Son w chimen doulè

Mwen santi m twò piti

Pou sa k ap vini

Fanmi se flèsezon

Zanmi se trayizon

Gen sa ki lage sa

Men m konnen w gen pouvwa

 

Ban mwen fòs pou m rive kote w

Vini ame m anndan

Pou lè touman

M ap tonbe si ou pa kenbe m

Menm lè gen movetan

Pou m di Ann avan!

 

Lè w wè m ap adore w (se fòs m ap mande)

Met ajenou nan pye w (se fòs m ap mande)

Lè m leve men m anlè (se fòs m ap mande)

Pou mwen w se sèl sovè (se fòs m ap mande)

 

M ap trebiche men m lè m pran bon chimen

M pa konn jodi alevwa pou demen

Chak jou se penitans

Chak jou wi se soufrans

Se nan ou mwen jwenn konfidans

 

 

3. Louvri Je W

M ap pale w de Bondye

Sa pa entèrese w

Ou ban mwen randevou (Ou pa la)

M rele w nan telefòn

Ou d m janbe lèbòn

Mwen ale lakay ou (Ou pa la)

 

Lè n resi rankontre

Ou pran filozofe

Tout fason mwen vire w (Ou pa la)

Ou di w se syantifik

Pinga m vin ba w panik

M eseye louvri je w (Ou pa la)

 

Pou ou la vi se pran plezi

Monte desann epi mouri

Sonje gen yon jou k pou rive

Lè sa w a regrete

 

 Zanmi louvri je w

Pannan ou gen tan

Zanmi leve pye w

Si w entelijan

Souf ou ka lage w

San menm testaman

Anvan ou bat je w

Ou ka ap tann jijman

 

Oh oh oh! (3 fwa) Tchala

 

II

 Yon nonm te mèt save

Ak sèvè l byen gonfle

Douvan mèvèy Bondye (Fò l kanpe)

Sa k kouve larivyè

Nan fon zantray latè

Sa ki kenbe kanmè (Fè l pa koule)

 

Ti dekouvèt lasyans

Douvan l se jwèt danfans

Li bay entelijans (Fè n panse)

Fè lèzòm eksplike

Kote souf li prale

Lè lanmò vizite l (L ap bouchbe)

 

III

 Paske w gen volonte

Paske w ap respire

Ou di w pa kwè Bondye (Egziste)

M pa tann ou nan sèkèy

Simityè san z òrèy

Fòk ou tande konsèy (Moun sove)

 

 

4. Met Bondye Nan Sa

An n kase tèt tounen

pou nou redemare

fòk nou (konn kote nou prale)

Nou gen yon sèl chimen

nou pa ka debraye

(fòk nou ka rasanble)

 

Si n gade douvan glas

n a wè nou se pòtre

fòk nan kè ou gen plas

pou mwen ka soulaje

Nou se kabrit menm ras

nan savann dezole

n ap travèse menm pas

flanbe nan menm dife

 

Si nou pa mete men

pou nou rebat lakat

(nou deja al brachat)

pou n gen w pi bèl denmen

fò n pa sispann konbat

(se ansanm n ap debat)

 

Nou met nanm nan boutèy

Lespri n toujou andèy

Nou sipto simen poud

Tan pou n kwaze lekoud

N ape fè kwi-monte

Menm lè n pa ka manje

An nou rekonsilye

An n fè plas pou Bondye

 

Anye Anye

nan menm chenn nan n ye (bis)

 

An nou ranje sa

An nou chanje sa

Met Bondye nan sa (bis)

 

Lanmò ape suiv nou (anye)

menm lè n al lòtbò dlo (anye)

e depi nen pran kou

(se je ki kouri dlo

 

An n sispann jete dlo (anye)

Sispann bay kou nan do (anye)

Rele govi nan dlo

Ap fè n mache pa do

 

Depi pye ou glise (anye)

se mwen-menm ki tonbe (anye)

si kè mwen pa sote

(mwen an sekirite)

 

Menm si n pa menm plimay (anye)

Nan san nou se tokay (anye)

An n sispann bay piyay

Nan Bondye pa gen fay

 

 

5. Jen Flanbo

Jèn, di m kote ou

pale m de ou

ki pwojè ou?

M di jèn, kote fòs ou

deside ou

fò w pran tèt ou

 

Pon/Refren

Ou pa ka ret chita

wi se ou k lespwa

travay ou kòmanse jodi a

Si y ap detwi nanm yo

pa gade sou yo

pa janm bliye ke ou se (Flanbo)

nou se flanbo (Flanbo)

kote n pase fò n briye (Flanbo)

an n ba yo limyè pou yo ka wè (Flanbo)

 

Jèn, m tande w ap di

gen laveni

fò w jwi lavi

Oh jèn, sa se foli

anvan w grandi

tan an ka fini

 

Jèn, fò w al legliz

et quoiqu’on dise

pa fè betiz

Oh jèn, ou si frajil

syèl pa fasil

fò w bat anpil

 

Jèn, mwen konn pèn ou

Mwen konn sò ou

Nan legliz ou

Oh jèn, yo kwense ou

Repouse ou

Meprize ou

 

 

6. Avè W M Ap Pale

Avè w zanmi m ap pale

 

Ou di w konn pa dòmi

Pou w tande mizik mwen

Ou di pa gen manti

Mwen son bon mizisyen

M konpoze kou Moza

Vokal mwen gen pouvwa

Si mwen te konn valè m

M ta antre tout chantè

 

Ou di m ap gaspiye

Nan chante nan legliz

Nan bal se la pou m ye

Fè medam tonbe kriz

Mete rad sipèsta

Fé tenten pou dola

Fè chòk ak promotè

Tankou mèsenè

 

Avè w zanmi m ap pale

 

Mèsi pou bèl pawòl

Men m fè sa yo deja

Nou tout genyen yon wòl

Ki transande tout sa

Jwe mizik nan fèbren

Pou ren ak je fèmen

Pou moun k ap reflechi

Sa pa ka sans lavi

 

Bondye ba nou talan

Nan amou l, nan grandè l

Men sa k pi enpòtan

Fò n byen sèvi avè l

Ankouraje peche

Nan viv pou vanite

Ka kòz nou vin modi

Ka kòz nou pèdi

 

 Mwen byen kontan

Ou konn apresye talan

Men gen bagay nan lavi

Ki pa gen pri

Ou dòmi w leve

Ou sòti w antre

Di m konbyen fwa ou remèsye Bondye

 

Sa se yon SOS

Pou mizisyen frè m yo

K ape detwi jenès

Ak nanm Bondye ba yo

Akwabon pou w genyen

Fanatik tout kote

Ka lè 2 je w fèmen

Tout se vanite

 

Chante fanm lakilti

Anyen pa mal nan sa

Dyaze pou lapatri

Sa li menm son w devwa

Men kote nou kite

Moun ki ba nou lavi

Sa n fè nan je Bondye

Ki fè li plezi

 

M ap mande, m ap mande wo wo

M ap mande fè tèt nou yon kado (bis)

 

Michael, Tantann

Si nou konprann

Ki sa n ap tann

Micky, Charlot

Cliff, Roberto

Pa fè zewo

King Kino, Gracia Delva

Nanm nou ka pran nan 3 wa

Odènye jou pa p gen gwo sta

Travay pou n pa ret anba

 

Jacques Sauveur Jean

Pagen twòp tan

Fòk ou fon w jan

Princess Georgie

Kot ti-Kenny

Tan pral fini

Amstrong Jeune ou gen vokal

Ak zanj ou ka fè koral

Men fòk depi jodi a

Ou remèt vi w bay nonm sou kwa a

 

Alan Cave

Jan w konn chante

Chwazi Bondye

Gazzman Koulè

Pran Larivyè

Pa ret dèyè

Ritchie, Frero, Reginald

Nanm nou ka pran kou fatal

Jude, Pouchon, Pipo, TiJoe

Eske non nou ekri anwo

 

Kite m chante

Pou Bondye

Kite m chante

Fòk nou ka wè

Eta latè

Fòk nou ka wè

Mwen-menm Tibob pran devan

Men nou pa dwe pèdi tan

Nou konn laglwa n konn ladefèt

Si n vin jwenn Kris sa n ap regrèt

 

 

7. Se Ou Ki La

An pe pa (bis)

An pe pa oubliye

Ou fè m sa mwen ye

 

Comme un Don Juan

tel un prince charmant

comme un juif errant

comme un conquérant

les femmes tombaient à mes flots

quand j’étais sur mon bateau

j’étais le plus grand matelot

 

Tel un vagabond

sans peine ni raison

j’ prenais les passions

pour de la dérision

je faisais pleurer partout

jamais là aux rendez-vous

étrangler les rêves les plus fous

 

Depi ou rive

tout bagay chanje

kè m te nofraje

lè w te reskape l

ou fè m moun ou fè m aprann

ou ban m nanm ou fè m sispann

ou pran vi m met lanmou ladan n

 

Ou fè mwen pa wè

Jwa plezi latè

ou ban mwen limyè

ak fòs sou fènwè

ou fè m tounen yon modèl

pou preche “la bonne nouvelle”

mwen pa t konn syèl

ou ban mwen zèl

 

Ou ban mwen zèl (bis)

 

Bondye se ou ki la

menm lè w pa la/

ou nan kè m (bis)

Bondye se ou ki la

moi j’irai au bout du monde pour toi

Bondye se ou ki la

ou te travay pou sa/

gade tout gras ou fè m

Bondye se ou ki la

Je n’oublie pas

 

M pito pran dèy

en plein sommeil

m ap pèdi fèy

si ton esprit me laisse au réveil

ki sans mache m genyen

si t’es pas mon chemin

solèy wout mwen bezwen w

pou l ka limen

 

Sa m fè kouwòn

m pa bezwen twòn

tout j’abandonne

tout mon être je te le donne

m pa bezwen prezidan

si pou m bliye fas ou

non non non

se ou m vle viv toulejou

 

 

8. Gade M La Toujou

Gade m la toujou (bis)

Malgre mizè mwen pase

Gade m la toujou

Gade m la toujou (bis)

Tout glwa pou Bondye

Gade m la toujou

 

Mwen vivan toujou (bis)

Malgre mizè mwen pase

Mwen vivan toujou

Mwen vivan toujou (bis)

Tout glwa pou Bondye

Mwen vivan toujou

 

Men m anlè toujou (bis)

Malgre mizè mwen pase

Men m anlè toujou

Men m anlè toujou (bis)

Tout glwa pou Bondye

Men m anlè toujou

 

M ap chante  toujou (bis)

Malgre mizè mwen pase

M ap chante toujou

M ap chante  toujou (bis)

Tout glwa pou Bondye

M ap chante toujou

 

M ap danse  toujou (bis)

Malgre mizè mwen pase

M ap danse toujou

M ap danse  toujou (bis)

Tout glwa pou Bondye

M ap danse toujou

 

Gade m la toujou (bis)

Malgre mizè mwen pase

Gade m la toujou

Gade m la toujou (bis)

Tout glwa pou Bondye

Gade m la toujou

 

Gade m la toujou (GDL)

 

Valè mizè mwen pase (GDL)

Valè mizè m andire (GDL)

Valè konplo yo ranje (GDL)

Valè kòd moun yo mare (GDL)

Valè pale yo pale (GDL)

Valè sa yo pwofetize (GDL)

Pou Valè tripotay yo fè (GDL)

Pou Valè sa yo wè pou  mwen (GDL)

Pou Valè prediksyon yo bay (GDL)

Pou Valè pyèj yo ranje (GDL)

Pou Valè bite m bite (GDL)

Pou Valè tonbe m tonbe (GDL)

Pou Valè kriye m kriye (GDL)

Tout glwa pou Bondye (GDL)

Men Tout glwa pou Bondye (GDL)

Tout glwa pou san kalvè ya (GDL)

Tout glwa pou Bondye (GDL)

 

 

9. Loure M Ap Loure

Eske nou pare (Wi)

Eske nou pare (Pou n Loure)

Lajenès Kanpe (Wi)

Timoun yo kanpe (Pou n Loure)

Gwoup dam yo leve (Wi)

Gwoup Dòm yo leve (Pou n Loure)

Pastè sou de pye (Wi)

Tout legliz kanpe (Pou n Loure)

Mwen-menm mwen pare

 

Segnè m nan men w

Segnè m nan men w

Segnè Oh m nan men w

Fas ou m ap chèche

 

Segnè men mwen

Segnè men mwen

Segnè Oh men mwen

Fas ou m ap chèche

 

Segnè m bezwen w

Segnè m bezwen w

Segnè Oh m bezwen w

Fas ou m ap chèche

 

Segnè pran mwen

Segnè pran mwen

Segnè Oh pran mwen

Fas ou m ap chèche

 

Depi m pran direksyon montay yo

Fas ou m ap chèche

Depi vwa m depase vwa zanj yo

Fas ou m ap chèche

Depi mwen desann sou jenou m yo

Fas ou m ap chèche

Depi de zye mwen pran kouri dlo

Fas ou m ap chèche

 

Ki kote m ta ye si Lesyèl pa t pou mwen

Ki kote m ta ye si Lesyèl pa t pou mwen

Ki kote m ta ye si Lesyèl pa t pou mwen Oh

Grasadye Lesyèl pou mwen

 

Men mwen di grasadye (Lesyèl pou mwen) 4 fwa

 

Sèl mwen ki konnen

Pouki m ap loure

Sèl mwen ki konnen

Pouki m ap loure

Lè mwen sonje kote m te ye

Oh Bondye sove m

Li mèveye

Lè mwen sonje eta m te ye

Oh Li transfòme m

Li mèveye

 

Si w wè m pran lari (zanmi)

Si tèt mwen pati (zanmi)

Si m ape rejwi (zanmi)

Lè w panse m fini (zanmi)

 

Se Loure m ap (Loure Loure m ap Loure)

 

Si mwen pile pye w (zanmi)

Mwen pa ekskize w (zanmi)

Piga ou fache (zanmi)

Se pa maletve (zanmi)

 

 

10. Efò N Ap Fè

Nou tout se efò n ap fè

Pou nou ret sou chimen syèl la

Genyen soufrans genyen doulè

Lè nou chwazi chimen syèl la

Sa ki devan sa k lidè

Pa kritike sa ki dèyè

Nou tout se efò n ap fè

Pou nou ret sou chimen syèl la

 

-I-

Pa gen moun ki fèt tou rive

Nou tout se lite n ap lite

Si Lespri Bondye pa t la

Mwen avè w nou ta lage sa

Se pa fò nou fò konsa

 

Si lè w gade w wè m ap panche

M pa wè rezon pou w ap fete

Si jodi a m fè fopa

Ou dwe pare pou ban m lebra

Ou pa ka konnen kisa

Demen met pou ou sou wout la

 

-II-

pa panse ou pa ka tonbe

se pye nou tout ki ka glise

kèlkeswa wotè w rive

se pou nou toujou ap veye

se sanzatann nou ale

 

pa genyen pèsonn ki pafè

se gras Bondye ki bay favè

si w wè w gen fòs pou konbat

pa pran lestomak pou w ap bat

se koube di Bondye mèsi

epi ede sa k ap febli

 

-III-

Ou ki pa vle kwaze avè m

Sou ou m jwenn fòs pou m kenbe fèm

Ou pa p janm rive konnen

Lè w ban m lapè janm m santi m byen

Ou banm anvi pou m kretyen

 

Si n te konnen jan nou frajil

Vire-tounen nou an peril

Se nou tout ki t ap kriye

Lè nou wè youn gen dlo nan je

Nou ta prèt pou padone

Epi bliye sa ki pase

 

Wi frè mwen, wi sè mwen

Se efò n ap fè

(pou nou ret sou chimen syèl la)

Wi se vre, chaje difikilte

(pou nou ret sou chimen syèl la)

men si w ban m lanmen

m a rive pilwen

(pou nou ret sou chimen syèl la)

lè nou fè yon sèl

gade jan sa bèl

(pou nou ret sou chimen syèl la)

men nou se moun sove

fò n pa nan divize

(pou nou ret sou chimen syèl la)

ki egzanp nou ka bay

si nou nan batay

(pou nou ret sou chimen syèl la)

genyen je k ap gade

nou gen nanm pou sove

(pou nou ret sou chimen syèl la)

fò n sonje, nou tout se efò n ap fè

(pou nou ret sou chimen syèl la)

 

 

Get Our CDs - Thank You

Please Donate To Help

We've been helping with every penny we collect.

 

Upcoming Events

Previous events

Jan1

Annual Concert

West Palm Beach High School, West Palm Beach, FL

Dec31

3-day End of Year Event

Word of Life, River, MA

Dec28

Concert with Tibob

2nd Haitian Baptist Church, Fort Myers, FL

Naza News Flash!!!

2 New Tibob Albums

Here's the tease!

 

Let's Stay Connected

Receive New Products & News

Join Our Mailing List