1. Li Konnen M La

M ap chante avè yo

M ap manje pami yo

Mwen la nan mitan yo

Poutan kou m vire do

Se koutlang kout kouto

Mwen pa konn sa m fè yo

 

Se Bondye k fè m favè

Si chante m bay limyè

Pou geri mal nan kè

Pa konte m kòm chantè

M ap jere w ministè

Yon onksyon k sot anlè

 

Papa m konnen m la

Anba mechan yo kè m pa sote

Gran Frè m konnen m la

Nan bann jalou yo m pa ebranle

Sentespri konnen m la

Nan dezè a m ap espere

Jezu pa m nan konnen m la

Jou temwanyay mwen m ap tann rive

 

-II-

Yo vle wè m sou vye pant

Yo renmen lè m sou vant

Lè mwen tonbe sou jant

Yo pran pòz y atriste

Yo pran ede m priye

Kèk nan yo menm kriye

 

Ipokrit san mezi

Antre yo y ap rejwi

Yo di m ap tou fini

Lè yo vin pase wè m

Yo vin jofre malè m

Pran plezi nan doulè m

 

Papa m konnen m la

Yo mèt ban m tout chay pote

El Shadaï konnen m la

Yo mèt fè m tounen machpye

Mèt tè a konnen m la

Sou kalvè a m ap pèsevere

Jezu pa m nan konnen m la

Jou temwanyay mwen m ap tann rive

 

Zanmi si w ap jemi

Nan legliz w ap kobi

Lafwa w an agoni

Se pa fòt levanjil

Lèzòm mechan anpil

E wout syèl pa fasil

 

Pa fè w pa rete la

Pa di w ap lage sa

Bondye konnen ou la

Lè yo fè kò sou ou

Sonje w pa poukont ou

Se pou sa w gen jenou

 

Papa m konnen m la

Yo mèt pran m pou egare

Jehovah konnen m la

Yo mèt fè m tout mechanste

Wa dè Wa a konnen m la

Anba bann trèt yo m ape kenbe

Jezu pa m nan konnen m la

Jou temwanyay mwen m ap tann rive

 

Mwen pa pral nan diskisyon

Paske Bondye konnen mwen la

M pa p fè yo eksplikasyon (KL)

Mwen konnen mwen pa ka wont (KL)

Syèl gen pou mande yo kont (KL)

 

Konplo lenmi yo pa ka fè m pè (KL)

Sa yo pa vle a se li y ap wè (KL)

Mwen pa p janm fè tèk chankre (KL)

Zafè syèl mwen vin okipe (KL)

 

Yo mèt trennen m labatwa (KL)

Se mwen k pou pot laviktwa (KL)

Yo mèt fè ti-pil-gwo-pil (KL)

M pa p janm nan pawòl anpil (KL)

 

Mwen pa p janm nan degaje (KL)

Mwen pa p janm nan demele (KL)

Yo mèt kontinye pale (KL)

Mwen pa p gade sou kote (KL)

 

2. Lè Avè M

Lè w avè m (L) – (3 fwa)

 

Lè w avè m

Anyen pa ka kanpe devan m

Lesentespri w limen anndan m

M pa pè dife, m pa pè flanm

Lè w avè m

M pa pè chalè m pa pè doulè

Ou toujou di ki sa pou m fè

Nan ki sa pou m kwè

 

Lè m ap pale pale avè m Bondye

Lè m ap mache mache avè m Bondye

Lè m ap preche preche avè m Bondye

Lè m ap chante chante avè m

 

Lè w avè m (Avè m)

Nan kan lenmi se konfizyon

Pami mechan se divizyon

Yo tonbe nan diskisyon

Lè w avè m

Mwen plis kon w wa

Lame fènwa ret tètanba

Tèlman w ban m pouvwa

 

Oh oh oh oh oh oh (6 fwa)

 

Van mèt vante kè m pa sote

Lenmi yo toujou anba pye

Je m sou Lakwa m ba yo dèyè

Fòk yo sou do m se sa yo wè

M ri nan figi loray

Paske Sovè m pa lage m yon may!

 

Lè w avè m (L)

Se nan pasay ki anmè

Ou fè m jwenn chimen lapè (L)

Wi Satan mèt voye pye

M son w manje-ranje (L)

 

Mwen son w pwazon

Pou tout mechan (L)

Mwen son w baton

K ap defann inosan

M son w toubiyon

Kont tout vye van (L)

Mwen toujou gen rezon

Rezon douvan movetan

 

Lè w avè m (L)

Ou fè m gen plis tolerans

Pou mwen soufri medizans (L)

Ou ban m plis imilite

Malgre sa w fè m ye. (L)

 

Mwen son w kannon

Pou mekreyan (L)

Mwen son w pòsyon

Pou maladi anndan

M son w toubiyon

Kont tout vye van (L)

Mwen toujou gen rezon

Rezon douvan movetan

 

Lè m ap pale fò w la

Fò w la, wi fò w la

Lè m ap mache fò w la

Fò w la se sèl jan

Pou m gen plis fòs anndan

Lè m ap preche fò w la

Fò w la pou w ka ban m lebra

Lè m ap chante fò w la

Menm si w ta fè m gran

Pa kite m angran

 

Lè m ap pale fò w la

Se sèl mannyè

Pou m jwenn pawòl limyè

Lè m ap mache fò w la

Ou mèt vin pran devan Oh oh-oh

Lè m ap preche fò w la

Pale avè m, preche avè m

Lè m ap chante fò w la

Menm si w ta fè m gran

Pa kite m angran

 

 

3. Ta Chaleur

Si ma voix te cherche

par tous les chemins

si mon âme pèche

tu me connais bien

c’est toi qui fais couler

les sources de ma vie

c’est toi qui fais calmer

mes ennuis

 

Parfois j’suis rebelle

Mais toi t’es fidèle [Fidèle]

Tu m’attends jusqu’au trépas

Oui mon coeur t’appelle

Car mes pieds chancellent [Chancellent]

Il n’attend que toi

 

C’est dans ta chaleur

que je réchauffe mon bonheur

Non je n’ai pas peur

car tu respires dans mon coeur

 

“Se la w ye, wi se la w ye”

 

Oui mon coeur t’appelle

J’ai les pieds qui chancellent

Dans ce monde cruel

Qui m’éloigne du ciel

Ne m’abandonne pas

Car l’ennemi rusé est toujours là

 

Mes jours sans toi

tel un bois d’hiver

je résonne sans couleur ou oh oh

L’amour c’est toi

Oui moi j’suis fier

Que tu sois mon sauveur

 

Dans mes combats [Tu es là]

Dans mes ébats [Tu es là]

Dans mes tracas [Tu es là]

Tu me donnes le bras

 

Dans mes bavures [Tu es là]

Mes déchirures [Tu es là]

Dans mes souillures [Tu es là]

Tu m’ panses les blessures

 

Mes jours sans toi

Oh l’ennemi m’assaille

Au fond des entrailles

L’amour c’est toi

Tu me défends

à tout moment

 

Comme un bâteau qui part en naufrage

Ma vie ballade sans équipage

Tu es mon port, tu es mon escale

Mon capitaine, mon vent dans les voiles

 

Quand tu es là, Jésus, je me sens fort

En ta présence tout est en accord

Dans ta chaleur le ciel m’accompagne

Ma foi peut soulever les montagnes

 

 

4. M Ap Konvèti (Kidnapè)

Mwen pa t fèt pou vòlè

Mwen se pitit zantray pèp la

Vye lanbisyon, ak mizè

Fè mwen tonbe nan sa k pa sa

Nan fè ava

Dèyè dola

Mwen fè kriye

M fè san koule

Mwen santi m bouke

 

Mwen son w kidnapè (Kidnapè)

Men aksyon m yo fè m pè

Nan kwape mizè (mizè)

M vire lavi lanvè (oou-ahh-ahh-ahhh)

 

Mwen met nan soufrans

Lespwa pa lavyolans

Jodi a m vle chanje vi mwen

(Jodi a m vle chanje vi mwen)

Jodi a mwen vle chanje kè mwen

 

Mwen son w malfektè (Malfektè)

Men lespri m pa anpè

Lè m gade malè (malè)

M simen sou tout latè (oou-ahh-ahh-ahhh)

 

M vin fè repantans

Souple ban m yon lòt chans

Mwen vini depoze zam mwen

(Mwen vini depoze zam mwen)

M tande Bondye ap rele mwen

 

Li di m

Pa pou sa l te kreye mwen

Lespwa poko pèdi

Si m repanti

Mwen di l

Pou sa m fè padone mwen

M ap konvèti

M konn valè lavi

 

Paske desten m gache

Yo pran tèt mwen fè m fè tenten

Kòm yo se gwo zotobre

Y ape pase pou moun debyen

Yo fòse bra m

Yo ban mwen zam

Lè m opere

Se yo k touche

Kris di “C’est Assez!”

 

Pou moun ki te viktim

M konnen mwen te fè n krim

M ap mande (padon)

Men mwen ajenouye

Nan konpasyon Bondye

M ap chèche (padon)

 

Pou moun ke m te fè mal

Pou sa m te fè ki sal

M ap mande (padon)

Sa m te mete an dèy

Kote m te met sèkèy

Vin tande

 

(MK): M ap konvèti

Paske m deja gen bib mwen

Kris pou mwen (MK)

Vye vi sa a pa pou mwen

M pa p tounen (MK)

M met twòp moun nan chagren

San demen (MK)

Bondye mèt fè sa l vle avè mwen

Hmmm (MK)

 

Mwen te nan twòp move dil

M pa kwè lèzòm pral padone mwen

Bondye fwa mwen frajil

Pa kite yo fin avè m

Ka se sèl levanjil

Ki gen pouvwa restore mwen

Menm si yo ban m egzil

Ret avè m 

 

M bouke wè san

Twòp inosan

M ap chanje kan (MK)

Franchman

Tout espri m an touman (MK)

Yon bann mechan

Son w bann satan

K ap ban m lajan (MK)

M devan

Yo mèt pran w lòt kliyan  (MK)

Paske m deja gen bib mwen …

 

Bondye mèt fè sa l vle avè mwen

Bondye mèt fè sa l vle avè mwen

Li mèt voye m nan nò

Li mèt voye m nan Sud

Bondye mèt fè sa l vle avè mwen

Bondye mèt fè sa l vle avè mwen

 

 

5. Kretyen Boutlèg

 WO-O-O WO-O-O WO-O-O (bis)

Si se moun w ap suiv pou w sèvi Bondye

Ou son w kretyen Boutlèg

Pou fè yon CD fò w kopye sou w lòt

 Ou son w atis Boutlèg

Ou pa gen apèl w ap jere legliz

Ou son w pastè Boutlèg

 

Depi w CD sòti fòk ou fè kopi

Ou son w machann Boutlèg

[Mechan … ]

 

Ou di sa a fèk tonbe

 son w pwodui pral koule

pou w jan w te bezwen w kach

ou pral fè kopi san relach ouhhhh

ka depi se Tibob

w garanti w ap fè kòb

atis Bondye mele

machann Boutlèg pa gen pitye hmmmm!

 

Levanjil m ap pale w la

pa gen sa ladan l

levanjil m ap pale w la

 

Zanmi, li pa mande pou w koken/

Se vre, men li mande w teke fren

 

WO-O-O WO-O-O WO-O-O (bis)

 

Ou pa fè High School Entènèt fè w doktè

 Tewolojyen Boutlèg

Pou w bati zèv pa w fòk ou kraze w legliz

Son w ministè Boutlèg

Ou vle gen pouvwa ou di Bondye k voye w

Politisyen Boutlèg

Ou ka achte w CD men fò w pran kopi

Ou son w kliyan Boutlèg

[Sa fè mal … ]

 

Lè tout moun ap dòmi

 nou-menm nou pran lari

fouye pou konpoze

mizik pou soulaje yeeaahhh

malgre w wè se boutlèg

ou pran pòz ou avèg

pase w ankouraje nou

ou bay vòlè rich sou do nou Wo-wo-wo-oh

 

Pa panse ou entelijan

tout moun konnen w madichonnen

se vre sou do n ou fè lajan

malgre sa w pa regle anyen

Kòb sa a ka peye sakreman

men l pa p kwape malediksyon

li ka peye medikaman

men l pa p janm achte gerizon

 

Se pwòp tèt ou ke w ap fè mal

atis Kretyen pa p janm pi  mal

sou kòb Bondye w ap fè koutay

n touche deja paske n travay

 

Nou touche deja Eh nou touche deja (4 fwa)

Lè n chante moun beni / Lè n priye moun geri

Lè n preche moun konvèti

 

W fin detwi pèsonalite w

epi w konprann ou gen valè

menm kliyan w yo pa respekte w

yo tout konnen w son w gwo vòlè

ou san figi w pèdi moral

ou son w danje pwazon sosyal

vann pwodui boutlèg pa biznis

son w krim, son w vis, son w enjistis

 

Men l pa twò ta si w vle chanje

Bondye tou prèt pou l padone

atis Kretyen pa p janm anba

gras a lakwa n touche deja

 

Bondye pa kite n nan lari / Tout kòt fanmi nou beni

Li ba n pouvwa sou maladi

 

Ou pa wè jan Josue Chery saj

Ou pa wè Herby Guillaume pa janm pale

Josue Chery di YO TOUCHE DEJA!!!!

Limage menm tèlman beni l kobi

 

Fò w mande padon si w nan sa frè mwen

twonpe atis Bondye gen danje ladan l

Fò w mande padon si w nan sa sè mwen

 epi fè kwa pou w pa ladan l

 

Se sitirè k fè gen vòlè

an n mete yo atè

pa achte nan men yo

konsa y a ban n repo

yon 10 yon 15 dola

pa p janm fè w pòv pou sa

Bondye ba w plis deja

pa pèdi syèl pou w grenn CD la

 

6. Atis Chalatan

 Ou pa menm ka fon w bon solo

Ou te gentan yon atis

De twa men ki bat bravo

Bagay sa a tounen w biznis

Ou sou tout chè ou sou tout pis

Ou pa bezwen envitasyon

Bagay mizik sila a vin tris

Tout moun tonbe nan konfizyon

 

Nan gras Bondye l met moun devan w

Ou pran rele yo fanatik

Ou san vwa ou san talan

Son w chalatan evanjelik

 

Men Bondye merite Plis ke sa

Medyokrite sila a Li pa p pran sa

Se vre li aksepte w Jan w ye a

Men odasite sila Li pa p pran sa

 

WOh-Oh-Oh-Oh (3x)

Kisa n ap fè pou n dil ak kriz sila

WOh-Oh-Oh-Oh (3x)

 

W ap pran sa moun fin fè deja

Pawòl ou san fon san rasin

W san eksperyans ak Kris la

Sa k fè mizik ou san jèvrin

 

W ap chèche rit ki popilè

W bay son lari, w bay son savann

Suiv tout grimas lemond ap fè

Pour 2-3 grenn CD w ka vann

 

Se vre w dwe jwe mizik lakay

Men pa bliye sa w ap defann

Kòm sèvitè fò w gen mesay

Menm lè mizik la ta sispann

 

Wi Bondye merite Plis ke sa

Voye-monte sa yo Li pa p pran sa

Se vre li aksepte w Jan w ye a

Men mizik pou ren sa yo Li pa p pran sa

 

M ap rele

Bagay sa a son w biznis

M ap kriye

Bagay sa a son w biznis

M ap rele anmwe

Bagay sa a son w biznis

M ap kriye wooo

Bagay sa a son w biznis

 

Si w san onksyon dèyè lajan

 Ou se yon atis komèsan

Yon chalatan

K ap pèdi tan

 

Pouki ou pa lapriyè

Pou Bondye ba w yon ministè

Fè sa w ka fè

W a jwenn respè

 

 

7. Men Nou

 Lè m te pran wout syèl la

Bagay yo pa t fasil

Lavi m te vin tètanba

Mwen t ap soufri anpil

 

Mwen pa t ka jwenn travay

Mwen pa t ka menm peye kay

M t ap grenpe yon montay

M t ap senyen nan zantray

 

Papa m te vin mouri

Fanmi m te san zapui

Vin jwenn ak konplo zanmi

K t ap mache bay manti

 

Moun yo fè tripotay

Koutlang yo fè m pase tray

Paske m pran levanjil

Yo di mwen pèdi fil

 

Men Bondye n nan pa t kite nou pran lari

Movetan nou chenbe la

Nan legliz nou rete la

Sovè nou an t ap veye zafè lenmi

Yo te di n son w gaspiyay

Men n gon w temwanyay

 

Men Nou

Men nou la Men Nou

Woo men nou la Men Nou

Nou pa gen bèl oto Men Nou

Nou pa p mache a pye Men Nou

Se vre n pa gen gwo chato Men Nou

Men n dòmi san kè sote Men Nou

Men poukisa w pale n mal Men Nou

Oh men nou la

 

Ou te konprann mwen t ap gaspiye

Ou te konprann mwen t ap simaye

Ou te konprann mwen t ap gaye

Pou mwen pa t janm arive

 

Men m ap sèvi w Bondye ki vivan

Li pran sa k dèyè l mete devan

Li pran fatra, li pran endijan

Fè yo chita pami lègran

 

[Men Nou] … [Men Nou la wi!] Oooh

 

Kot moun ki pa gen parenn Bondye wet nan chenn

Kot moun yo te met sou ban Levanjil bay ran

Kot moun malgre desepsyon Syèl bay pwomosyon

Kot moun ki te tètanba Letènèl bay jwa

 

Kot moun doktè kondane Kris egzeyate

Kot moun yo te bay defi Lakwa retabli

Kot moun sosyete jete Jezu ranmase

Kot moun lèzòm pase kwa Epi k toujou la

 

8. Menm Si m Pa Merite L

 Gadon w miray ki vin pou mwen O

Sa a son w montay ki vin pou mwen (bis)

 

M ap priye se dlo k ap sot nan je m

M ap mache m pa konn kote m prale

M al kouche se atò m kalkile

 

M ap pale mwen pa konn sa m ap di

M ap kache pou lenmi yo pa ri

[Sèl Bondye ki konn jan m ap soufri]

 

Son w miray, son w montay, son w ravay […]

Sa son w tray, son w pasay, sa son w chay […]

Sa son w kal, sa son w bal ki fè mal […]

Son w rafal anòmal, son w kou sal […]

 

Mwen rele zanmi (Sa pa mache)

Mwen rele fanmi (Sa pa mache)

Mwen rele doktè (Sa pa mache)

Mwen janbe lanmè (Sa pa mache)

 

O Jezu mwen vin nan pye ou

Temwanyaj mwen vin chèche O (bis)

 

(KK): Menm si M Pa Merite l

 

Mwen konnen w ap delivre m (KK)

M sèten w pa p abandone m (KK)

Miray sa a deja kraze (KK)

Montay sa a dwe deplase (KK)

 

Wi fò k mechan yo konvèti (KK)

Fò w ba yo pawòl pou di (KK)

Wi fòk moun yo konnen non ou (KK)

Fò k yo vin pale pou ou (KK)

 

Miray sa a kanpe, fò l kraze (KK)

Montay sa a kanpe, fò l deplase (KK)

Pèsekisyon m yo prale (KK)

Kalkilasyon m yo prale (KK)

 

Devan w pa ka gen towo (KK)

Pa gen montay ki twò wo (KK)

W kraze miray Jeriko (KK)

Ou fè li fè miyèt mòso (KK)

 

Kraze pa m nan pou moun yo wè (KK)

Ou fè jodi sa w konn fè yè (KK)

Fò k moun yo konnen w pa chanje (KK)

Fò k yo wè w konn delivre (KK)

 

Mwen mare … mwen mele (MEL)

 kòd yo va kase (KAS)

 

Kounye a fèmen je w met men sou tèt ou

Plenyen sò w bay Letènèl

Li gen konpasyon; si se volonte l

KOD OU A AP KASE!!!

 

Fè l konnen w mare!

Ou pa bezwen pè di l sa non SE PAPA W!

 

Tout sa m fè ak vi m m pa ka avanse (MEL)

Tout jan m vire kòm m pa ka deplase (MEL)

Sou jenou sou sak m ap priye jene (MEL)

Men malgre lafwa m m pa ka delivre (MEL)

 

Men/Oh Bondye si w met men nan kwa sa a (KAS)

El Shadai si w vin sou dosye sa a (KAS)

Jehovah si w pran w zèl nan kat sa a (KAS)

Yahweh si w met bouch nan koze sa a (KAS)

 

Mwen konnen senyè ou son w bon papa (MEL)

Lenmi m yo bliye si w gen tout pouvwa (MEL)

Sou twòn ou chita a ou ka chanje sa (MEL)

Sa w lage anlè l demare anba (MEL)

 

Li Kase Li Kase Li Kase (x fwa)

 

Kòd lachè mare m mwen pa ka bouje (MEL)

Peche antòtye m anplas m ap pyete (MEL)

Pawòl ou ban m zèl men m pa ka vole (MEL)

Malgre tout mesay m ap mache brete (MEL)

 

Men Bondye si w met men nan kwa sa a (KAS)

El Shadai si w vin nan dosye sa a (KAS)

Jehovah si w pran w zèl nan kat sa a (KAS)

Yahweh si w met bouch nan koze sa a (KAS)

 

Li Kase Li Kase Li Kase (x fwa)

 

Gad jan miray la kraze (KK)

Gad jan montay la deplase (KK)

Mechan yo pral konvèti (KK)

Ou ba yo pawòl pou di (KK)

 

9. M Pa Ka Jwe

 Mwen pa ka jwe!

 

 Zanmi mwen chak jou w ap mande

Sa k fè latè a boulvèse konsa

Sèl bagay m ta renmen w konnen

Sa se twòkèt la chay la dèyè

 

M pa ka jwe O, M pa ka p jwe O

Jan bagay yo ye la non mwen pa ka jwe (bis)

Lemond tètanba

Legliz pèdi lafwa

Jan bagay yo ye la non mwen pa ka jwe (bis)

 

Jan bagay yo ye la

Non mwen pa ka jwe [FR]

Jan lenmi an move la [FR]

Nan dènye tan k rive la [FR]

Ak lanfè k deyò a [FR]

 

Yo Sezi

Pannan y ap bare m pasay

Nan tout kwen y ap ban m kou (Yo Sezi)

Je mwen fikse sou montay

Se la mwen jwenn sekou (Yo Sezi)

 

Sou do m moun yo fè piyay

 yo ban m tout non pote (Yo Sezi)

Mwen-menm mwen la m ap travay

Nan pye Lakwa m rete (Yo Sezi)

 

Yo te di talè m ap flay

Se lapli m vin pare (Yo Sezi)

Men malgre tout vye loray

M toujou pèsevere (Yo Sezi)

 

Yo te di se blòf m ap bay

Mwen pa ka konvèti (Yo Sezi)

Men Bondye ban mwen kouray

Jodi a yo sezi

 

Yo Yo Yo Yo Yo Yo… Yo Sezi (4 fwa)

 

Zanmi mwen m pa ka jwe, m pa ka jwe

 

Mwen pa ka jwe ak gras sa a/onksyon sa a/ministè sa a

 yo tèlman sezi yo rele…. OH!

Yo rale Zencel Tripotel Joudacel OH!

Mwen m pran Genoucel, nesyèl dirèk pou syèl OH!

Yo frape lestomak, bay grinbak pou m fè bak OH!

Mwen-menm mwen pran sak e lenmi kraze rak OH!

Bondye m nan vivan, Bondye m nan puisan OH!

Bondye m nan vivan, Bondye m nan pi gran

 

Yo sezi (The whole “yo Sezi” part again)

 

Pou kote Letènèl te pran mwen

Mwen pa gen tan pou mwen jwe ak nanm mwen

Nan salte li te retire mwen

Mwen pa gen tan pou mwen jwe ak nanm mwen

Nan lopital li egzeyate mwen

Mwen pa gen tan pou mwen jwe ak nanm mwen

Nan simityè li te detere mwen

Mwen pa gen tan pou mwen jwe ak nanm mwen

 

Pou kote Letènèl te pran mwen

Mwen pa gen tan pou mwen jwe ak nanm mwen

Nan marekay li te retire mwen

Mwen pa gen tan pou mwen jwe ak nanm mwen

Nan ti-pil-gwo-pil li te reskape mwen

Mwen pa gen tan pou mwen jwe ak nanm mwen

Nan lòbèy li te retire mwen

Mwen pa gen tan pou mwen jwe ak nanm mwen

 

Ou mèt pale

Ou mèt fè sa w vle

W mèt viv nan peche

Lavi m se pou Bondye li ye

W mèt di m egare

Rele m tèt-mare

W mèt di m aryere

Lavi m son w bagay ki sakre

 

M pa ka gade sou ou [F1]

M pa p janm gade sou ou [F2]

 

Si se kretyen sèlman jou dimanch ou ye [F1]

W ap travay pou chè

Mwen-menm je m anlè [F2]

Ou son w moun marye poutan w genyen sou kote [F1]

W ap tòde vèsè

Pou defann erè [F2]

 

Si ou panse yon sous ka bay 2 dlo [F1]

Samdi ou nan bal

Dimanch ou nan koral [F2]

Ou son w mèt fèzè k ap fè je koule dlo [F1]

Lang ou son w razwa

K ap voye labatwa [F2]

 

Mwen pa ka (3 fwa) [F1]

Mwen pa p janm (3 fwa) [F2]

 

Pou kote Kris te pran m [F1]

Pou ministè li ban m [F1]

Pou limyè L met anndan m [F1] [F1] [F1]

Pou favè ke li fè m [F1]

Pou kote L sot avè m [F1]

Li monte mòn kalvè m [F1] [F1] [F1]

 

Mwen pa ka (3 fwa) [F1]

Mwen pa p janm (3 fwa) [F2]

 

10. Konte Sou Ou

 Nan men ou Seigneur

Mwen vle rete

Nan men ou Seigneur

Mwen jwenn lapè

 

Se dezi kè mwen

Pou mwen sèvi ou

Rete lakay ou

Jouk sa kaba

 

Si ou ede mwen

M a va rive

Si ou kenbe mwen

M a gen viktwa

Lè van yo vante

Loraj ap gwonde

Kite nanm mwen

Konte sou ou

 

Se pou ou Seigneur

Mwen vle travay

Se pou ou Seigneur

Tout sa ka bay

 

Lè van yo vante  (Chorus 3 last lines)

Lè rivyè monte (Chorus 3 last lines)

Lè lanmè move (Chorus 3 last lines)

Lè syèl l ap sekwe (Chorus 3 last lines)

Lè tè a p tranble (Chorus 3 last lines)

Lè Dyab la ap kraze (Chorus 3 last lines)

 

Se sou ou Seigneur

M vle apiye

Se sou ou Seigneur

Lè m fatige

 

Lè tòl ap vole (Chorus 3 last lines)

Lè gwo dlo bare (Chorus 3 last lines)

Lè bak chavire (Chorus 3 last lines)

Lè lanmò frape (Chorus 3 last lines)

 

11. N Adore W

 Devan majeste w

Pa gen tankou ou

Devan majeste ou Senyè

Pa gen tankou ou

Ou pa gade sa je wè

Gras ou pa gen fwontyè

Devan majeste w woh!

Pa gen tankou ou

 

Oh devan majeste ou [P]

Devan otorite ou [P]

Devan moun k ap padone woh [P]

Devan moun k ap restore woh [P]

 

Pa gen tankou ou (16 fwa)

 

Nan moman sa a fèmen je w

 gen twò lontan

vant nou ap pouse rasin sou sak

dèyè vye grenn zawòt

san ke n pa chèche

Fas Senyè a an premye

 

Nan moman sa a zafè pwoblèm

Zafè maladi zafè pèsekisyon

Nou pa vin mande nou vin adore

Jiskaske n wè laglwa Bondye nou an

 

M adore ou Senyè m adore w

ak dlo nan je m yo

m adore w [Bis]

se ou-menm ki te di si m adore w

ak dlo nan je m yo

m ap wè laglwa ou [BIS]

 

se ou-menm ki te di si m adore w

se ou-menm ki te di si m egzalte w

se ou-menm ki te di si m glorifye w

se ou-menm ki te di si m salmodye w

 

Ak tout pwoblèm yo [P]

Ak maladi m yo [P]

Ak desepsyon yo [P]

Malgre peche m yo [P]

Malgre mal mwen fè w yo [P]

[Nan figi mechan yo]

[Devan je lenmi m yo]

[Devan fo kretyen yo]

[Nan je sa k ap fè m bite yo]

[Nan je sa k ap tann lanmò m yo]

[Nan je sa k vle ekspedye m yo]

 

11. Pitit Ou

 Mwen se yon timoun

nan peyi Dayiti

mwen se yon tilezany

anba kann nan Batey

mwen se yon tinanm

anba raje nan Provo

mwen son w ti inonsan

nan prizon Bahamas

ki pa t gen chans pot sinyati w

 

Mwen tèlman toutouni

depi w gade m

ou wè lanvè m

mwen san sekrè

menm sa m pa montre

ou wè l

menm sa m pa di

ou tande l

Bib ki nan men w lan

tèlman defann mwen

m pa wè sa pou m ajoute

 

Sou jan souf mwen kolboso nan je w

menm lè m pa pandye men m ba ou

ou wè m ap mande w yon koutmen

yon kout kè

yon kout lanmou

 

Men sou jan lawonte mepriz ou

mete pye sou lalwèt priyè m

sou trip grangou m

sou zèl rèv mwen

menm lamizè dakò

son w koutpye ou ban mwen

yon kout dekourajman nan lespwa m

yon kout bèbè nan vwa m

yon kout soud nan tande m

yon kout ate nan lafwa m

jiskaske ti zosman

ki ret nan èskèlèt

kolòn vètebral mwen sekwe

 

Malgre w konn resite vèsè

sou tout pwen kadino legliz

menm simityè bat bravo

pou jan w imilye m

pou jan w avili m

chak fwa m pase nan memwa w

chak fwa wòch galèt kè m

bat nan larivyè konsyans ou

pou ka penetre levanjil ou

pou ka revòlte Jezikri ou

 

Pou ou m son w tizonbi

ki bay dòmi w laperèz

yon ti kadav

ki poko jwenn sèkèy

mezi souf li

 

Pou ou m son w wonte

ki fè w pa ka fè frekan douvan blan an

yon pinèz

sou nat grandè w

yon mikwòb

pou lasante renome w

 

Pou ou m son w enpètinans bèso

yon rejè tonbo

yon mizik akrekre

ak kout lanmayèt

kadans mazora

sou biskèt san resò

 

Pou ou m son w tibèt

Yon tidenmon

similak lanfè

blòf Lisifè

 

Pou ou m son w simagri lavi

yon grimas kavo

yon lanmò anreta

yon madichon san douvanpòt

k ap fè dappiyanp sou teras vanite w…

 

E poutan w ap di toutan

fòk ou sanble avè m

pou Letenèl ba w kle chanm ou

nan palè paradi l

 

Poutan w ap di toutan

se sou mezi kèkontan m

santimèt Kris la trase rad limyè

ou gen pou met sou ou

nan lakou kay Bondye

 

Poutan w ap di toutan

se òfelen tankou m

se san manman menm jan avè m

ki fè Lesyèl chavire lavi tètanba

pou montre lèzòm

ki jan m gen enpòtans

pou nonm sa a

ki t ap senyen anba klou

sou bwa kalvè a

 

Pafwa m santi m vle lage sa

m santi m vle pase sou ou

pou m al dèyè w bèlmè

yon vye bòpè san pitit

ki gen foli adopsyon

 

Pafwa m santi m vle sispann

mande w san jwenn

priye w san amèn

 

Men m pa gen chwa

nou makonnen ansanm

nou kondane pou n ansanm

vle pa vle

se ou k manman m

vle pa vle

se ou k papa m

se sa k fè m ap ret tann ou

paske se ou Bondye bay devan

pou m pa ret dèyè

se ou Bondye fè viv

pou m pa mouri

se ou lesyèl fè kanpe

pou m ka leve

se ou Bondye met doubout

pou m pa tonbe

se ou Bondye fè janbe lanmè

pou m ka janbe lanmò

se ou lesyèl met nan inivèsite

pou m pa analfabèt

se ou Bondye bay lapè

pou m pa kidnapè

se ou lesyèl nouri

pou m pa pwatrinè

se ou ki se kòbo dezè m

e se ou ki pwofèt delivrans mwen tou

 

Pwochèn fwa ou kwaze avè m

pannan m ap toumante lespri w

nan peyi blan an

pannan w fin desann avyon an

pannan m ap dingding

charite kretyèn ou

pannan m se restavèk bòn ak jeran ou

pannan m anba pousyè machin ou

pannan m ap siye vit oto w

pannan m ap fimen krak

nan tout koridò madichon

san sa pa di w anyen

pannan m ap vann ti kò m

ak grandèt san pitye pou malè k rive m

nan tou fènwa imoralite

san sa pa deranje w

 

Sonje se avni peyi w

w ap gade fasafas

sonje se mwèl nanm ou

k ap drive nan enpas

sonje se zantray ou

w ap gade k ap fini

sonje se pwòp demen w

k ap drivaye sou tout lantouray

sonje se plas ou m kenbe

si Bondye pa t leve w

sonje se konsa w t ap ye

si lesyèl pa t fè w gras.

 

Mwen son w timoun

pitit Bondye w ap sèvi a

Li pran ka zwezo ki pa gen nich

se sa k fè l chwazi souf ou

pou vante anba plimay zèl mwen

ou se nich pa m

ou se branch pou m poze

mwen se yon restavèk

pitit Bondye

pitit ou tou

se levanjil pa w la

ki poko jan m ban m batistè.

 

Get Our CDs - Thank You

Please Donate To Help

We've been helping with every penny we collect.

 

Upcoming Events

Previous events

Jan1

Annual Concert

West Palm Beach High School, West Palm Beach, FL

Dec31

3-day End of Year Event

Word of Life, River, MA

Dec28

Concert with Tibob

2nd Haitian Baptist Church, Fort Myers, FL

Naza News Flash!!!

2 New Tibob Albums

Here's the tease!

 

Let's Stay Connected

Receive New Products & News

Join Our Mailing List