1. Men Mwen (Conversion)

Men mwen (3x)

O Jezu men mwen Ou wo hohhh

Men mwen (3x)

O Jezu pran mwen hmm hmm hmm

 

Depi nan pye jouk nan tèt

Peche fin avili m nèt

M pa konn jan pou m parèt

Mwen gen twòp dèt

 

Tèlman mwen monte-desann

Dife lavi m tounen sann

Nan m mwen pèdi nan savann

Douvan tout pòt se kont m ap rann

 

M konn tande pale de ou

Se sa k fè m vin devan ou

Kou w chen mouri nan labou

Men m atè a m ajenou

 

-2-

Lachè fann mwen bout pa bout

Satan prije m gout pa gout

Zanmi m yo lage m nan wout

M pran kou m a bout

 

M konn fin leve mwen chita

Dyab la di m pa fè yon pa

Plezi lachè ret ankwa

Wi nan lespri m se gwo konba

 

Gen lontan pou m te fè sa

Zafè moun k ap rablabla

Zafè nanm k ap regle la

Jodi a men m atè a

 

Satan mèt fache

Jodi a se jou pa m nan

Se jou pa m nan

Pa vin di m m a gen tan

Satan mèt move

Jodi a se pou mwen

Sa te gentan siyen

Pèsonn pa p fè m tann demen

 

Satan mèt fache

Jodi a se jou pa m nan

Se jou pa m nan

Nanm mwen pral chanje kan

Satan mèt move

Jodi a se pou mwen

Se pou mwen, l se pou mwen

 

[Kite m atè a]

Pòt lagras pa p fèmen sou mwen

[Kite m atè a]

Kris souple, oh aksepte mwen

[Kite m atè a]

Fò m kriye nan pye Senyè a

[Kite m atè a]

Jouk mwen jwenn plas pa m nan syèl la

[Kite m atè a]

Souple padone m

[Kite m atè a]

Jezu fòk san w lave m

[Kite m atè a]

Avèk peche mwen renonse Oh Oh

[Kite m atè a]

Mwen pa p leve san mwen pa sove

 

 

2. Plonje m (Baptême)

Plonje m, plonje m nan dlo a

Sentespri vin nan mwen

M vle itil legliz la

Lave m, lave m ak dlo a

Netwaye m fè m vin sen

Pou m sanble ak Papa a

 

M aksepte Senyè a

M gen dezi m gen lafwa

Mwen konnen Pawòl la

Ki sa k rete mwen la

 

Pou dat mwen legliz la

Se Bondye k mete la

M deside jodi a

Met men nan travay la

 

-2-

Paske m pa batize

Yo pa ka fè m konfyans

Kisa m gen m ap kache

Pou m ap fè rezistans

 

Mwen deja konvèti

M pa gen kote m prale

Ki sa m gen m ap pèdi

Si nan dlo a m plonje

 

-3-

Depi y ap bay lasèn

M santi m manke w bagay

Mwen gen wont, mwen gen jèn

M pa jwenn eskiz pou m bay

 

Lafen dimond rive

Sa pa ka ret konsa

Tout moun mèt rasanble

M pral plonje nan dlo a

 

 

3. Lanmò Chire (Enterrement)

Chak Kretyen k monte

Kay lanmò rèl pete

Chak Kretyen k pase

Se lanmò k trepase

 

Lè n pran chimen syèl

Lanmò monte tonèl

Menm si n nan sèkèy

Se kay lanmò k gen dèy

 

Chak fwa kè n kanpe

Se souf lanmò k koupe

Lè kò n vin kadav

Lanmò menm pran wout kav

 

Lè kè n ret sou dyak

Lanmò fè kriz kadyak

Lè n pa respire

Vwal lanmò ... dechire

 

Li chire, l chavire, grèp li koule

Li chire, l chavire ... Lanmò chire

 

N ap tounen kay papa nou Lanmò chire

Li pa ka detounen nou Lanmò chire

Pa pou dat y ap ret tann nou Lanmò chire

Jodi a y ap resevwa nou Lanmò chire

 

Si w wè sa se bèl parad Lanmò chire

Son w pwomnad, son w balad Lanmò chire

Sou de ran zanj monte gad Lanmò chire

Y ap chante, y ap bay serenad Lanmò chire

 

Li chire, l chavire, grèp li koule

Li chire, l chavire ... Lanmò chire

 

-2-

M franchi pòt kavo

M ap bwote pou anwo

Viktwa m sou lachè

Se viza m pou anlè

 

M pa ka anreta

Pou randevou sila a

Se fèt san lakwa

Se revanch Pitit la

 

Latè men pousyè w

Nanm mwen pa p lokatè w

Mò pran simityè w

Kris la trase fwontyè w

 

Di m kote pouvwa w

San lakwa ba w pinga w

M nan letènite

Vwal frekan w ... dechire

 

Latè men pousyè w

Nanm mwen pa p lokatè w

Mò pran simityè w

Kris la trase fwontyè w

 

Di m kote pouvwa w

San lakwa ba w pinga w

M nan letènite

Vwal frekan w ... dechire

 

Pa koute dlo nan je nou Lanmò chire

Mwen ale men mwen pa mouri Lanmò chire

Pi devan m a va wè nou Lanmò chire

Si tankou m nou pran Jezikri Lanmò chire

 

Antèman sa a pa pou mwen

Se pou kò m li ye Lanmò chire

Non sèkèy sa a pa pou mwen

Pou zosman m li ye Lanmò chire

Kouwòn say o pa pou mwen

Pou kavo yo ye Lanmò chire

Tout dèy say o pa pou mwen

M anlè m ap fete Lanmò chire

 

Li chire, l chavire, grèp li koule

Li chire, l chavire ... Lanmò chire

 

 

4. Papa Nowèl (Fête de Noël)

Menm si gen grangou

Ribanbèl nan tout riyèl

Fènwa nan lakou

Chandèl pran plas pidetwèl

Tankou moun pèdi

Nou bliye sa n t ap chèche

Nou nan tout lari

Pran tradisyon pou verite

 

Nou di n ap fete Kris

Pouki l pa envite

Tout moun chita sou biznis

Ap eksplwate non Bondye

 

Konbyen timoun k ap tann kado

Chak ane ou toujou bay poto

Konbyen fanmi ki ajenou

K ap chèche yon mirak lanmou

O papa Nowèl

N pa p pran nan tonton nwèl

Nou konm enpòtans krèch la

Men pouvwa se nan lakwa

 

-2-

Nou pran abdenwèl

Pou dekore lamizè

Vye plezi chanèl

Fin ranplase lapriyè

Bwè gwòg al nan bal

Menm legliz tonbe nan pyèj sa a

Wi sa fè mwen mal

Lè m wè sa n fè de epòk sa a

 

-3-

An n pran w desizyon

Konprann kado syèl te ba nou

Fè w revolisyon

Bay Jezi plas nan krèch kè nou

Bèl dekorasyon

Ak bèl anbyans pa deranje

Men son w okazyon

Pou n mete lakwa an premye

 

 

5. Limaj Lakwa (Fête des Pâques)

Mwen t ap pase

Sou Golgota

Sou tèt mòn kalvè a

Solèy 3 zè

W a di lanfè

K ap flanbe nanm latè

 

Yon foul kanpe

Yo t ap fete

Gen 2 3 k t ap kriye

3 zòm pandye

Sou bwa wonte

San t ap koule

 

Yo rakonte

Se 2 vòlè

K ap peye krim yo fè

Sa k nan mitan

Son w inonsan

Ki prran plas tout mechan

 

Li pran douvan

Anvan jijman

E l fèmen pou toutan

Pòt simityè

Baryè lanfè

Pasay fènwè

 

Oh! Ou-menm ki pa merite sa

Oh! Pouki ou fè l konsa?

Oh! Kou sa a fè mal

Oh! Bagay sa pa nòmal!

 

M fon ti pwoche

Tou pre nèg sa a

Ki pran plas mwen sou kwa a

Yo kraze zo l

Li pa di w mo

Talè l pral nan tonbo

 

Mwen touche pye l

L vire gade

Se fyèl mwen k ap rache

Mwen pa kapab

Mwen responsab

M santi m koupab

 

Lavi m sanble

Ak yon bòdèl

K ap agase lesyè

M nan tout vye won

Kou makiyon

Sou do chwal madichon

 

Kisa mwen vo

Pou menm anwo

Bondye pa ban mwen do

Pran pitit li

Voye l mouri

Pou m gen lavi

 

-III-

Lè m gade jan

L defigire

Mwen pa ka sipòte

M desann mòn lan

Anvan l fè nuit

M ateri bò isit

 

Gen 2000 an

Men sa ret klè

Kòm si l fèt avanyè

M pa konn kouman

Lespri m an grèv

Men se pa rèv

 

Se pou tèt sa

Mwen ak lesyèl

Son w zafè pèsonèl

Non sovè sa a

Fè mwen fremi

E pa p fè konpwomi

 

Menm si m ta fou

M pa p janm twoke

Salu pou vanite

Nan zòrèy ou

Vwa m ap chante

M ap temwanye

 

 

6. Bon Anniversaire (Fête d’Anniversaire)

C’n’est pas la première fois

Que tu connais ces moments-là

Dans ta jeunesse immense

Bien sûr tu as dansé ta chance

 

Dépose ce tablier

Que tu as porté toute l’année

Aujourd’hui c’est gagné

On va partir, on va fêter

 

Ce soir, Oui c’est ta fête, c’est ton été

Ce soir, Tu nous apprends à espérer

Ce soir, Adieu les problèmes de la vie

Ce soir, C’est le monde entier qui te dit

 

Bon Anniversaire

Un autre verre, une autre page

Bon Anniversaire

T’as l’amour du ciel en partage

Bon Anniversaire

Bonjour les ans, bonjour les âges

Bon Anniversaire

Pour ta volonté, ton courage

 

Bon Anniversaire

Une autre année, une autre image

Bon Anniversaire

Grâce au Ciel t’as vaincu l’orage

Bon Anniversaire

Bonjour les ans, bonjour les âges

Bon Anniversaire

Dieu t’accompagne dans ce voyage

 

-2-

Pas besoin de discours

Ni du parfum des mots d’amour

Pour en arriver là

T’as traversé tous les combats

 

En ce grand jour béni

Pour une fois tu seras servi(e)

Toutes ces fleurs, tous ces phares

C’est pour célébrer ta victoire

 

 

7. Bondye pou Nou (Mariage)

Wout lanmou pa janm fasil

M pa p pwomèt sa m pa ka bay

Mwen konnen avni n frajil

Ka tout lajounen, lavi mande n batay

 

Sosyete ba nou defi

Depi lontan y ap suiv nou

Si mwen la, se pou lavi

Devan fas Bondye rasin kè m se pou ou

 

M renmen w san mezi

Pa sèlman pou sa w ye

Men pou sa m devini

Paske w chwazi bò kote m

 

M ap suiv ou cheri

Nenpòt kote w prale

Paske mwen pèdi

Sou chimen w pa p gide m

 

Bondye pou nou

Se sa k fè n la toujou

Pou sa yo te wè pou nou

Sa k ta di sa gade nou

 

Son w bann jalou

Ki pa vle byen pou nou

Latè mèt kont lanmou nou

Bondye pou nou

 

-2-

Plen fanmi ki chita la

Yo kontan n pran wout serye

Bondye di mo pa l deja

Rès la se nan men w, ak nan kè pa m li ye

 

Si m mouri m pa wè demen

Jodi a se defans mwen

Petèt m pa p ba w sa w bezwen

Men pa gen pèsonn ki ka renmen w kou mwen

 

Ou son w flè jaden

Mwen konn kote w pouse

Anndan m ou donnen

Se nan kè m Bondye plante w

 

Sa yo pa konnen

Se Syèl la k ap wouze

Depi n men nan men

Lapli mèt pa tonbe

 

Bondye pou nou

Se sa k fè n la toujou

Pou sa yo te wè pou nou

Sa k ta di sa gade nou

 

Son w bann jalou

K ap voye wòch sou nou

Yo met kite n pou kont nou

Bondye pou nou

 

Tout zanmi mèt lage nou

Bondye pou nou

Fanmi mèt pa konprann nou

Bondye pou nou

Yo mèt vle malè pou nou

Bondye pou nou

Yo mèt di n se de moun fou

Bondye pou nou

 

 

8. Bib La (Fête de la Bible)

Mwen pa konprann sa w ap di m la

Se pa ou menm ki te kwè nan san lakwa

Premye sa pou w konnen sou chimen syèl la

Pa gen lòt liv w ka mete nan plas Bib la

 

Di m sou kisa ou kanpe la

Pou nenpòt moun teke pye w nan pawòl la

Menm si kèk vèsè met lespri w tètanba

Pa p janm gen liv pou w mete nan plas Bib la

 

W mèt chaje referans

Ak dekouvèt lasyans

Pa p janm gen liv pou w mete nan plas Bib la

 

Pou w wè fas Sovè a

Ou pa dwe doute sa

Pa p janm gen liv pou w mete nan plas Bib la

 

Pou Bondye pale avè w

Fò w aksepte nan kè w

Pa p janm gen liv pou w mete nan plas Bib la

 

Eske w pran sans sa w ap di a

Diplòm lekòl pa p ba w kle sa k ekri a

Si Sentespri pa louvri baryè Syèl la

Ou ka li men w pa p konprann sa k nan Bib la

 

Ki moun k ap fè w di bagay sa

W bliye pouki Kris te vin nan pak bèt la

Pouki l te pran imilyasyon kalvè a

Se pou pa t janm gen liv ki pran plas Bib la

 

Nan plas Bib la

Pa gen lòt liv w ka mete

Pa gen lòt pawòl w ka mete

Pa gen filozofi w ka mete

Pa gen doktrin w ka mete …

 

Pa gen pa m pi bon w ka mete

Pa gen voye monte w ka mete

Pa gen “je pense que” w ka mete

Pa gen “il se peut que” w ka mete

 

Pa gen “d’après mes recherches” w ka mete

Pa gen “d’après mes trouvailles” w ka mete

Pa gen “d’après mes déductions” w ka mete

Pa gen “d’après mes conclusions” w ka mete

 

M pa p pran l [Nan plas Bib la]

Mwen pa p pran l [Nan plas Bib la]

M pa p janm pran l [Nan plas Bib la]

M pa ka pran l [Nan plas Bib la] (bis)

 

Legliz Bondye pa p pran l

Moun sove yo pa p pran l

Vrè pastè yo pa p pran l

Bon fidèl yo pa p pran l

 

Atis Bondye pa p pran l

Moun k ap adore pa p pran l

Moun k ap loure pa p pran l

Moun ki krent Bondye pa p pran l

 

Moun ki viv lapawòl pa p pran l

Moun ki gen eksperyans pa p pran l

Moun ki gen lafwa pa p pran l

Moun ki gen Sentespri pa p pran l

 

M pa p pran l [Nan plas Bib la]

Mwen pa p pran l [Nan plas Bib la]

M pa p janm pran l [Nan plas Bib la]

M pa ka pran l [Nan plas Bib la]

 

 

9. Aksyon de Gras (Fête d’Actions de Grâce)

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh (bis)

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh (bis)

M pot adorasyon pou m bay Bondye m nan

Mwen pote louanj Oh pou m di jan Li gran

Pa di m cho devan

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh

 

Si w konn janm te antrave

Ou pa ta di m cho devan

Si w konn konbyen mwen te dwe

Ou pa ta di m cho devan

Si w konn dèt Jezu peye

Ou pa ta di m cho devan

Mwen pa vin fè wè

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh

 

-2-

Se remèsiman mwen vin bay Oh (bis)

Se remèsiman mwen vin bay Oh (bis)

M pot adorasyon pou m bay Bondye m nan

Mwen pote louanj Oh pou m di jan Li gran

Pa di m cho devan

Se remèsiman mwen vin bay Oh

 

Si w konn defi Kris leve

Ou pa ta di m cho devan

Si w konn nan tou l t al chèche m

Ou pa ta di m cho devan

Si w konn pas dlo m te janbe

Ou pa ta di m cho devan

Pa mande m detay

Se remèsiman mwen vin bay Oh

 

-3-

Se yon temwanyaj mwen vin bay Oh (bis)

Se yon temwanyaj mwen vin bay Oh (bis)

M pot adorasyon pou m bay Bondye m nan

Mwen pote louanj Oh pou m di jan Li gran

Pa di m cho devan

Se yon temwanyaj mwen vin bay Oh

 

Si w konn jan vi m te gaye

Ou pa ta di m cho devan

Si w konn jan m te antòtye

Ou pa ta di m cho devan

Si w konn jan m te anfouraye

Ou pa ta di m cho devan

Pa mande m detay

Se yon temwanyaj mwen vin bay Oh

 

-4-

Si w konn jan m te imilye

Ou pa ta di m cho devan

Si w konn jan m te fin ale

Ou pa ta di m cho devan

Si w konn jan m te dezespere

Ou pa ta di m cho devan

Mwen pa vin fè wè

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh

 

Si w wè m pote sa m genyen

Avèk lajwa nan kè mwen

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh

Pa di se payèt m ap bay

Pa bezwen gen tripotay

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh

Si w wè m antre nan tanp la

Avèk yon chan de viktwa

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh

Mwen pa wè, m pa tande

Sovè m m ap remèsye

Son w Aksyon de Gras mwen vin fè Oh

 

 

10. Ou san Ranplasan (Fête des Mères)

Pouki

Ou tris konsa manmi

Pa di

Sa fè w soufri paske m grandi

Menm si

Lavi fè mwen pati

Jodi

Nan w lòt abri m bati w fanmi

 

Se ou k montre m tout sa m konnen

Ki fè m gen w desten

Se afeksyon ke w te ban mwen

Ki fè m ka renmen

Menm si mwen pa rele w ni wè w souvan

Plas ou se nan fon kè mwen manman

 

-2-

M sonje

Se ou k fè m ap mache

Kote

Menm pye pa ou pa t janm pile

W pote m

Tankou w trezò kache

W gide m

Sou wout Bondye jouktan m sove

 

Jiska prezan

Sa toujou menm jan

Ou san ranplasan [Wo o oh]

Manman wo

 

Sou chimen lavi

Ou aprann mwen fè 2

[Sa se manman pa m nan]

Ou ta vle mouri

Si w wè m ak dlo nan je

[Sa se manman pa m nan]

Ou pran baf, ou pran kou

Ou pa janm sispann batay

[Sa se manman pa m nan]

Ou menm bliye tèt ou

Ou di fò m yon bagay

 

-2-

Ou kraze pòt lanfè

Fè dyab eksplikasyon

[Sa se manman pa m nan]

Pran seren, pran koutlè

Ak kout imilyasyon

[Sa se manman pa m nan]

Ak yon ti bak sirèt

Ou ban m edikasyon

[Sa se manman pa m nan]

Ou fè lenmi, w fè dèt

Ou menm pran madichon

 

Wi manman se ou

Ki met lanmou nan kè m

Wi manman se ou

Ki trase wout bonè m

Wi manman se ou

K ap soufri depi m tibebe

Wi manman se ou

Jiskaprezan kè w sote Woooooo

Wi manman se ou

Depi mwen pa rele

Wi manman se ou

Si m yon moun jodi a

Wi manman se ou

Ki te travay pou sa

 

 

11. Bòn fèt Papa (Fête des Pères)

Bòn fèt papa (3x)

 

Ou toujou nan travay

Fouye nan tout lantouray

Pou w ka ban n manje

Pou lekòl peye

 

Pou sove pitit ou

W pa pè dyab ak lougawou

Nou an sekirite

Lè ou bò kote n

 

Jodi a se fèt ou papa

Oh-Oh pèsonn pa pot kado

Gad jan w chita la

Chak ane se toujou konsa

Oh-Oh menm sis a pa twò gwo

Konsole w ak mizik sa a

 

Se dat m ap tann

Pou moun yo konnen sa w fè

Se dat m ap tann

Pou moun yo pa bliye

Se dat m ap tann

Ou-menm tou w son w mòso k chè

Se dat m ap tann

Pou yo apresye w

 

-1-

M pa konprann ki rezon

Yo pa konn valè w

Papi pou jan w bon

W dwe ap senyen nan kè w

Lè fèt manman se gwo parad

Pou ou nad-marinad

Men mwen m konn sa w ye

Sa k fè m ap chante

 

-2-

Gen sa k demisyone

Ou-menm ou lite

Ou fè dyòb dezonè

Pou ou ka ban m valè

Si jodi a mwen ka pale

Douvan lasosyete

Se gras a ou papa

Fòk mwen ka di sa

 

 

12. Si ou pa la (Fête de la St-Valentin)

Ou di lanmou se jwèt moun fou

Di mwen sa m ap fè la

Ou fè m jwe tout pyon kè m sou ou

Menm rèv mwen pran suiv ou pazapa

 

W pa ka di se presyon lavi

Ki fè n pran chimen sa a

E ou e mwen te konsanti

Pou desten nou vin marasa

 

M janbe lanmè

Pou ou

Mwen plante flè menm nan dezè

Nan mache suiv tras ou

M kriye sou Bib m site vèsè

Tèlman m priye pou ou

Chak maten m ajenou

 

Mwen medite

Pafwa

Fòk se Bondye ki vle

Pou m renmen w moun konsa

Pou ou m pa gen sekrè kache

Ou wè m menm nan fènwa

Sa m ap ye si ou pa la

 

Yo di mwen

Pou m rele w Valanten (m)

Men pou mwen

W son w kado Lesprisen

 

Nan jou sa a

Yo vle m ba w chokola

Men jodi a

Se Bondye m ap bay glwa

 

Pou sous bonè w fè koule nan kè mwen

Ou se pwomès lanmou Bondye nan lavi mwen

Wi sou latè, anvan m monte anwo

Ou sipòte m, renmen m malgre tout vye defo (m)

 

Menm lonbray mwen kite m pou suiv tras ou

M jwenn fas Bondye tèlman m chèche pou m bon pou ou

Bato kè mwen akoste nan zye ou

Depi w gade m nanm mwen pran navige nan ou

 

Lesyèl te fè w pou mwen

Ou plis kon w Valanten

 

 

13. Ou Leve m Wo (Mariage/Noces)

Lè mwen sonje

Kote lanmou retire m

Kouman w ta vle

Pou m ta kite w ale

Kè m ap fete

Chak jou paske w bò kote m

Depi w fache

Lavi mwen toumante

 

Ou leve m wo

Devan je tout fanmi m yo

Ou leve m wo

Devan lasosyete

Defo m yo

Kote w disparèt san fòse

San ou m fèmen

Mwen pa menm ka itil tèt mwen

 

Mwen vin pi wo

Lè m gade w pran m a zewo

Fènwa ban m do

Ou pote m kon w fado

Fò w di mwen

Kouman pou m ta fè fonksyone

San ou vi mwen

Cheri deja gache

 

-2-

Mwen sonje tout

Sa mwen avè w nou pase

Mwen pa gen dout

Syèl voye w korije m

Ou fè de mwen

Sa m pa t janm imajine

M son w òfelen

Si ou pa nan panse m

 

Ou leve m wo

Devan je tout fanmi m yo

Ou leve m wo

Devan lasosyete

Defo m yo

Kote w disparèt san fòse

San ou m nan zen

Ka lavi m pa vle di anyen

 

Mwen vin pi wo

Lè m gade w pran m a zewo

Fènwa ban m do

Pou kè m ou son w kado

Ou fè m wè

Kijan Bondye m nan renmen m vre

Si w pa t avè m

Vi m te deja gache

 

Ou se gou syèl mwen sou latè

Se ou k fè m konn gou bonè (bis)

 

Mwen pa anvi pou w ale

M ap fè efò pou n pwospere

Lavi an mwen se nou de

Mwen pa wè tèt mwen k ap respire san ou Babe

Fòs lanmou ka fè m mache

Ah sou chimen verite

Pou jouktan Bondye releeee m Babeee

 

Ou se gou syèl mwen sou latè

Se ou k fè m konn gou bonè (bis)

 

Mwen pa renmen w pou de jou

Nan bon tan kou move jou

Se kòd lanmou k mare nou pa lage mwen doudou

Mwen-menm avè w son w mèvèy

Menm si tout moun wè n pèdi fèy

Lanmou

Se zam Bondye ba nou

 

 

Get Our CDs - Thank You

Please Donate To Help

We've been helping with every penny we collect.

 

Upcoming Events

Previous events

Jan1

Annual Concert

West Palm Beach High School, West Palm Beach, FL

Dec31

3-day End of Year Event

Word of Life, River, MA

Dec28

Concert with Tibob

2nd Haitian Baptist Church, Fort Myers, FL

Naza News Flash!!!

2 New Tibob Albums

Here's the tease!

 

Let's Stay Connected

Receive New Products & News

Join Our Mailing List